Uchwała nr XXXV/418/17Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 31 sierpnia 2017w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1945, 1985, 2169 oraz z 2017r. poz. 60 i 949) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/418/17
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 31 sierpnia 2017


w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1945, 1985, 2169 oraz z 2017r. poz. 60 i 949) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (195kB) pdf
Uwaga!

Akt uchylony uchwałą Nr XX/186/20.


Uwaga!!

Akt uchyla uchwałę Nr XXIV/217/05 pobierz uchwałę
uchwałę Nr XXV/223/05 pobierz uchwałę
uchwałę Nr XXXVI/289/06 pobierz uchwałę
uchwałę Nr XL/308/06 pobierz uchwałę
uchwałę Nr XLII/321/06 pobierz uchwałę
oraz uchwałę Nr XXIII/175/12 pobierz uchwałęUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3486 z dnia 2017-09-11

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 września 2017, 14:15:51)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (26 czerwca 2020, 06:57:11)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 227