[OŚiR.6220.22.2019]

[OŚiR.6220.22.2019]

Zawiadomienie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania

OśiR.6220.22.2019 Szubin, 2022-01-18     Zawiadomienie o wydanej decyzji     Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - kopalnia Żurczyn

OśiR.6220.22.2019 Szubin, 2020-05-07     Zawiadomienie o wydanej decyzji     Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚiR.6220.22.2019 OBWIESZCZENIEZawiadomienie o przystąpieniu  do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

metryczka