Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 55 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.40.2021)


 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 16.09.2021 r.
                  
        Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 16.09.2021 r. decyzji Nr 55, znak: RZP.6733.40.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 448, 441/9, 449/1, 449/10, 449/4 w miejscowości Smolniki.
 
       Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

/-/ Wioletta Borys-Stachowiak

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (16 września 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (17 września 2021, 12:09:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86