2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 700 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.203.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 30.12.2021 r.
                       
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 30.12.2021 r. decyzji Nr 700, znak: RZP.6730.1.203.2021 o odmowie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Szubina Nr 228 z dnia 23.04.2018 r., znak: RZP.6730.1.415.2017 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 684/84 w miejscowości Tur.
 
Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

BURMISTRZ
      /-/
Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (30 grudnia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (11 stycznia 2022, 15:02:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98