2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 694 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.474.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 29.12.2021 r.
                       
Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 29.12.2021 r. decyzji Nr 694, znak: RZP.6730.1.474.2021 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działki nr 59/33 w miejscowości Szubin.
 
Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
          /-/
Wioletta Borys-Stachowiak

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (29 grudnia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (31 grudnia 2021, 10:25:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267