2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 678 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.471.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 21.12.2021 r.
                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 21.12.2021 r. decyzji        Nr 678, znak: RZP.6730.1.471.2021 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działki nr 59/27 w miejscowości Szubin.
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


              z up. BURMISTRZA
                Zastępca Burmistrza
                                                  
       /-/ Wioletta Borys-Stachowiak

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (21 grudnia 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (22 grudnia 2021, 09:57:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306