2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 673 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.477.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 20.12.2021 r.

                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 20.12.2021 r. decyzji        Nr 673, znak: RZP.6730.1.477.2021 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 416/8 w miejscowości Smolniki.
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


                 z up. BURMISTRZA
                Zastępca Burmistrza
                                                  
       /-/ Wioletta Borys-Stachowiak

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (20 grudnia 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (21 grudnia 2021, 13:24:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306