2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 663 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.407.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 14.12.2021 r.

                       
            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 14.12.2021 r. decyzji Nr 663, znak: RZP.6730.1.407.2021 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działki nr 43/142 w miejscowości Żurczyn.
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


                     BURMISTRZ
                                                
           /-/ Mariusz Piotrkowski

 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (14 grudnia 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (15 grudnia 2021, 13:17:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 472