2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 662 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.406.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 14.12.2021 r.
                       
            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 14.12.2021 r. decyzji Nr 662, znak: RZP.6730.1.406.2021 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działki nr 43/130 w miejscowości Żurczyn.
 


            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia

                   
               BURMISTRZ
                                                
       /-/ Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (14 grudnia 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (15 grudnia 2021, 13:14:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98