2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.469.2021)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
25.10.2021 r.

         Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się o przekazaniu, celem uzgodnienia:
 
 
1.    Staroście Nakielskiemu,
2.    Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3. Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 
 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działki nr 59/27 w miejscowości Szubin.


 
BURMISTRZ

/-/ Mariusz Piotrkowski


metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (25 października 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (27 października 2021, 11:10:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267