2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.476.2021)


 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
20.10.2021 r.

         Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się o przekazaniu, celem uzgodnienia:
 
 
1.    Staroście Nakielskiemu,
2.    Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3. Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 
 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działki nr 59/33 w miejscowości Szubin.


z up. BURMISTRZA
Kierownik
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Przestrzennej

/-/ Joanna Matuszak

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (20 października 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (21 października 2021, 10:59:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 561