2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 468 o odmowie zmiany ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.113.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 30.08.2021 r.
                       
            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 30.08.2021 r. decyzji Nr 468, znak: RZP.6730.1.113.2021 o odmowie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Szubina Nr 113 z dnia 26.04.2016 r., znak: RZP.6730.1.39.2016 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 40/27 w miejscowości Kowalewo.
 
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

BURMISTRZ

/-/ Mariusz Piotrkowski


metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (30 sierpnia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (9 września 2021, 13:58:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 850