2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu decyzji nr 438 w sprawie ustalenia warunków zabudowy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy (RZP.6730.1.226.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 02.09.2021 r.

                       
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się o przekazaniu akt sprawy dotyczących wydanej, w dniu 11.08.2021 r., decyzji Burmistrza Szubina nr 438, znak: RZP.6730.1.226.2021 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 43/119 w miejscowości Żurczyn, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w związku z wniesionym, przez stronę postępowania, odwołaniem od ww. decyzji.
                 z up. BURMISTRZA
                Zastępca Burmistrza
                                                  
       /-/ Wioletta Borys-Stachowiak

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (2 września 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (2 września 2021, 14:15:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 500