2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.279.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 13.08.2021 r.
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 43/123 w miejscowości Żurczyn, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.z up. BURMISTRZA
Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej

/-/ Zbigniew Behnke


metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (13 sierpnia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (16 sierpnia 2021, 11:01:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163