2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.217.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 03.08.2021 r.
 
      Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), ponownie zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 469/3 w miejscowości Zamość, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
      Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.


z up. BURMISTRZA
Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej

/-/ Zbigniew Behnke

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (3 sierpnia 2021)
Opublikował: Joanna Matuszak (4 sierpnia 2021, 15:10:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388