2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.203.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 30.07.2021 r.

 
     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Szubina Nr 228 z dnia 23.04.2018 r., znak: RZP.6730.1.415.2017 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 684/84 w miejscowości Tur, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
    Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (30 lipca 2021)
Opublikował: Joanna Matuszak (2 sierpnia 2021, 11:59:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200