2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 419 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.206.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 28.07.2021 r.
                       
        Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 28.07.2021 r. decyzji Nr 419, znak: RZP.6730.1.206.2021 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej na terenie działki nr 111/4 w miejscowości Kołaczkowo.
 
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 z up. BURMISTRZA
Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej

/-/ Zbigniew Behnke

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (28 lipca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (29 lipca 2021, 12:38:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168