2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 402 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.167.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 21.07.2021 r.
                       
        Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 21.07.2021 r. decyzji Nr 402, znak: RZP.6730.1.167.2021 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 100/57 w miejscowości Skórzewo.
 
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 


z up. BURMISTRZA
Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej

/-/ Zbigniew Behnke

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (21 lipca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (22 lipca 2021, 13:38:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218