2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 396 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.162.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 20.07.2021 r.
                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 20.07.2021 r. decyzji Nr 396, znak: RZP.6730.1.162.2021 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz dwóch dróg wewnętrznych na terenie działki nr 101/11 w miejscowości Mąkoszyn.
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


         z up. BURMISTRZA
                Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
                                                  
       /-/ Zbigniew Behnke


 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (20 lipca 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (20 lipca 2021, 14:50:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 347