2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 385 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.196.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 15.07.2021 r.
                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 15.07.2021 r. decyzji Nr 385, znak: RZP.6730.1.196.2021 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 101/30 w miejscowości Mąkoszyn.


 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


 
           z up. BURMISTRZA
                Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
                                                  
       /-/ Zbigniew Behnke


 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (15 lipca 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (15 lipca 2021, 14:38:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163