2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 377 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.109.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 14.07.2021 r.

            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 14.07.2021 r. decyzji Nr 377, znak: RZP.6730.1.109.2021 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie farmy elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 70MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 123/20 i 126/13 w miejscowości Chobielin.
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 


        z up. BURMISTRZA
                Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
                                                  
       /-/ Zbigniew Behnke

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (14 lipca 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (14 lipca 2021, 14:12:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240