2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 368 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.21.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 09.07.2021 r.
                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 09.07.2021 r. decyzji Nr 368, znak: RZP.6730.1.21.2020 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 469/2 w miejscowości Zamość.

 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.        z up. BURMISTRZA
               Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
                                                  
        /-/ Zbigniew Behnke

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (9 lipca 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (9 lipca 2021, 12:32:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232