2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 355 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.121.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 06.07.2021 r.
                       
         Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 07.07.2021 r. decyzji Nr 355, znak: RZP.6730.1.121.2021 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 43/122 w miejscowości Żurczyn.
 
 
        Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


z up. BURMISTRZA
Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej

/-/ Zbigniew Behnke

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (6 lipca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (8 lipca 2021, 14:26:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148