2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 352 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.129.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 06.07.2021 r.
                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 06.07.2021 r. decyzji Nr 352, znak: RZP.6730.1.129.2021 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 100/51 w miejscowości Skórzewo.
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


                                                   z up. BURMISTRZA
                                                  Dyrektor
                                                  Wydziału Gospodarki Przestrzennej
                                                  
                                                  /-/ Zbigniew Behnke

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (6 lipca 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (6 lipca 2021, 12:10:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139