2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 325 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.419.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25.06.2021 r.
                       
        Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 25.06.2021 r., na skutek uwzględnienia w całości wniesionego odwołania, decyzji Nr 325, znak: RZP.6730.1.419.2020, zmieniającej za zgodą stron decyzję Nr 178 znak: RZP.6730.1.419.2020 z dnia 13.04.2021 r., o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku usługowego na terenie działki nr 59/18 w miejscowości Szubin.
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (25 czerwca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (29 czerwca 2021, 14:46:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141