2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.257.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
29.06.2021 r.

         Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się o przekazaniu, celem uzgodnienia:
 
 
1.    Staroście Nakielskiemu,
2.   Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3. Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 
 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz stawu rekreacyjnego na terenie działki 89/18 w miejscowości Niedźwiady.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (29 czerwca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (29 czerwca 2021, 10:30:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 290