2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 304 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.108.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 17.06.2021 r.

                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 17.06.2021 r. decyzji Nr 304, znak: RZP.6730.1.108.2021 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 192/13 w miejscowości Małe Rudy.
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (17 czerwca 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (17 czerwca 2021, 14:27:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248