2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.206.2021)


 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
31.05.2021 r.


         Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się o przekazaniu, celem uzgodnienia:
 
 
1.    Staroście Nakielskiemu,
2.    Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3.    Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 
 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej na terenie działki nr 111/4 w miejscowości Kołaczkowo.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (31 maja 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (2 czerwca 2021, 08:28:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158