2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.162.2021)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
14.05.2021 r.

         Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się o przekazaniu, celem uzgodnienia:
 
 
1.    Staroście Nakielskiemu,
2. Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3.    Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 
 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz dwóch dróg wewnętrznych na terenie działki nr 101/11 w miejscowości Mąkoszyn.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (14 maja 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (19 maja 2021, 14:44:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185