2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.109.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
10.05.2021 r.
         Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się o przekazaniu, celem uzgodnienia:
 
 
1.    Staroście Nakielskiemu,
2.    Zarządowi Dróg Wojewódzkich,
3.    Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
4.    Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska,
5.    Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu,
6.    Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 
 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie farmy elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 70MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 123/20 i 126/13 w miejscowości Chobielin.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (10 maja 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (11 maja 2021, 10:37:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136