2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.25.2021)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
07.05.2021 r.

         Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się o przekazaniu, celem uzgodnienia:
 
 
1.    Staroście Nakielskiemu,
2. Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3.    Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
4.    Zarządowi Dróg Powiatowych,
5.    Kujawsko–Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków
 
 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 374/4 w miejscowości Tur.
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (7 maja 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (10 maja 2021, 15:00:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141