2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.129.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
06.05.2021 r.
         Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamia się o przekazaniu, celem uzgodnienia:
 
 
1.  Staroście Nakielskiemu,
2. Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 
 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 100/51 w miejscowości Skórzewo.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (6 maja 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (7 maja 2021, 07:53:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183