2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 178 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.419.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 13.04.2021 r.
                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 13.04.2021 r. decyzji Nr 178, znak: RZP.6730.1.419.2020 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku usługowego na terenie działki nr 59/18 w miejscowości Szubin.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (13 kwietnia 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (13 kwietnia 2021, 13:45:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181