2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 102 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.398.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 19.02.2021 r.
                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 19.02.2021 r. decyzji Nr 102, znak: RZP.6730.1.398.2020 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie instalacji zbiornikowej gazowej dla zasilania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie działki nr 27/29 w miejscowości Pińsko.
 
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (19 lutego 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (23 lutego 2021, 10:13:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140