2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 62 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.371.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 04.02.2021 r.

                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 04.02.2021 r. decyzji Nr 62, znak: RZP.6730.1.371.2020 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 16/54 w miejscowości Kornelin.
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (4 lutego 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (8 lutego 2021, 14:44:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299