2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 43 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.274.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 27.01.2021 r.

                      
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 27.01.2021 r. decyzji Nr 43, znak: RZP.6730.1.274.2020 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 101/34 w miejscowości Mąkoszyn.
 
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (27 stycznia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (8 lutego 2021, 09:25:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182