Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.419.2020)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
21.01.2021 r.

         Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o przekazaniu, celem uzgodnienia:
 
 
1.    Staroście Nakielskiemu,
2.    Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3. Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku usługowego na terenie działki nr 59/18 w miejscowości Szubin.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (21 stycznia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (26 stycznia 2021, 10:48:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60