2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 7 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.337.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 11.01.2021 r.

                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 11.01.2021 r. decyzji Nr 7, znak: RZP.6730.1.337.2020 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 186/30 w miejscowości Małe Rudy.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (11 stycznia 2021)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (15 stycznia 2021, 11:31:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237