2021

2021

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.14.2021)

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 07.04.2021 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.243.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 22.03.2021 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony o zabraniu materiału dowodowego w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.419.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 16.03.2021 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony o zabraniu materiału dowodowego w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 102 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.398.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 19.02.2021 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 76 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.386.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 10.02.2021 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 62 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.371.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 04.02.2021 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 50 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.244.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 01.02.2021 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 43 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.274.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 27.01.2021 r.                        [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.419.2020)

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 21.01.2021 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.398.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 20.01.2021 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony o zabraniu materiału dowodowego w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.371.2020)

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 12.01.2021 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony o zabraniu materiału [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.386.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 12.01.2021 r.               Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 7 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.337.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 11.01.2021 r.                         [...]

metryczka