[OŚiR.6220.60.2019]

[OŚiR.6220.60.2019]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Chobielinie

OśiR.6220.60.2019 Szubin, 2021-02-03     Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚiR.6220.60.2019 OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o przystąpieniu  do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 33, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

metryczka