[OŚiR.6220.13.2020]

[OŚiR.6220.13.2020]

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu (2)

OŚiR.6220.13.2020       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu    Na podstawie art. 63 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

zawiadomienie o przedłużeniu terminu

OŚiR.6220.13.2020       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu    Na podstawie art. 63 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu do wydania decyzji

OŚiR.6220.13.2020       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu    Na podstawie art. 63 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o przedłużeniu konsultacji społecznych ws. planowanej wytwórni mas bitumicznych w Szubinie, przy ul. Sportowej do 15 stycznia 2021r.

OŚiR.6220.13.2020       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia    Na podstawie art. 33, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚiR.6220.13.2020                                         Szubin, [...]

metryczka