[OŚiR.6220.13.2020]

[OŚiR.6220.13.2020]

Zawiadomienie o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego

OŚiR.6220.13.2020 Szubin, 2021-11-29       OBWIESZCZENIE   Zawiadomienie               Na podstawie art. 49 Kodeks [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji

OŚiR.6220.13.2020 Szubin, 2021-07-07   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji - wytwórnia mas bitumicznych

OŚiR.6220.13.2020 Szubin, 2021-06-11       OBWIESZCZENIE   Zawiadomienie               Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 [...]

Zawiadomienie o wykonaniu opinii do raportu o oddziaływaniu na środowisko

OŚiR.6220.13.2020       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wykonaniu opinii do raportu     Na podstawie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) [...]

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

OŚiR.6220.13.2020       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu    Na podstawie art. 63 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu (2)

OŚiR.6220.13.2020       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu    Na podstawie art. 63 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

zawiadomienie o przedłużeniu terminu

OŚiR.6220.13.2020       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu    Na podstawie art. 63 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu do wydania decyzji

OŚiR.6220.13.2020       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu    Na podstawie art. 63 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o przedłużeniu konsultacji społecznych ws. planowanej wytwórni mas bitumicznych w Szubinie, przy ul. Sportowej do 15 stycznia 2021r.

OŚiR.6220.13.2020       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia    Na podstawie art. 33, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚiR.6220.13.2020                                         Szubin, [...]

metryczka