Sprawy socjalne

Sprawy socjalne

Dodatek energetyczny

I. Wymagane dokumenty: wniosek obowiązek informacyjny Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii [...]

Pomoc Materialna dla uczniów- Stypendium szkolne, Zasiłek Szkolny

Stypendium Szkolne I. Wymagane dokumenty: wniosek Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium uzależniona [...]

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I. Wymagane dokumenty: wniosek obowiązek informacyjny Jeżeli masz zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna * - dłużnik nie płaci zasądzonych [...]

Dodatek Mieszkaniowy

I. Wymagane dokumenty: wniosek  obowiązek informacyjny Wniosek można złożyć: za pośrednictwem strony internetowej za pośrednictwem Poczty Polskiej osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie [...]

metryczka