Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

Formularz oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje admi

formularz oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej [...]

Formularz oraz wzór oświadczenia majątkowego

Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy .   [...]

Oświadczenia majątkowe burmistrza, z-cy burmistrza, sekretarza i skarbnika gminy, kierowników jednostek org. gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieni

Od 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 214 z 2002 r.). Celem obszernej nowelizacji ustawy z dnia 23 listopada [...]

metryczka