Miejscowy Plan - działki przy granicy obrębów: Szubin Miasto i Wolwark

Miejscowy Plan - działki przy granicy obrębów: Szubin Miasto i Wolwark

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy granicy obrębów: Szubin Miasto i Wolwark

Obwieszczenie Burmistrza Szubina   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy granicy obrębów: Szubin Miasto i Wolwark, gmina Szubin.

PP.6721.1.2020 OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA   o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy granicy obrębów: Szubin Miasto i [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy granicy obrębów: Szubin Miasto i Wolwark, gmina Szubin

PP.6721.1.2020   OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy granicy obrębów: Szubin Miasto i Wolwark, gmina [...]

metryczka