Urzędowe obwieszczenia i komunikaty wyborcze

Urzędowe obwieszczenia i komunikaty wyborcze

Komunikat dotyczący zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

       Informuję, że postanowieniem Nr 42/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

INFORMACJA dotycząca sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z zarządzeniem nr 0050.1.52.2020 Burmistrza Szubina z dnia 23 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Szubinie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii [...]

Informacja o sposobie załatwiania spraw związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

1.       Informuję, że na chwilę obecną realizujemy wszystkie zadania wyborcze zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks wyborczy oraz kalendarzem wyborczym.   2.       W [...]

Serwis dedykowany wyborom Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 184) powstał dedykowany serwis informacyjny pod adresem . [...]

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Zarządzenie nr 0050.1.29.2020 Burmistrza Szubina z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej w [...]

metryczka