2020

2022 | 2021 | 2019 | 2020

2020

Interpelacje radnej Hanny Adamczewskiej z dnia 18.09.2020 r. (wpływ do urzędu 21.09.2020 r.)

Treść interpelacji: Odpowiedź na interpolację 2: Odnowienie barierki na ulicy Mostowej w Szubinie zostanie wykonane przez pracowników robót publicznych w terminie do końca 2020r.Odpowiedź na interpelację 3: [...]

metryczka