2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.62.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 22.12.2020 r.
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV na odcinku: od stanowiska 97/16 w miejscowości Wąsosz – do stanowiska nr 97/27 w miejscowości Żędowo, wraz z jej powiązaniem z istniejącą stacją transformatorową w miejscowości Wąsosz, w ramach przebudowy napowietrznej linii SN Szubin – Wolwark w miejscowości Wąsosz, na terenie działek nr 34/1, 25/2, 26/3, 25/1 w miejscowości Żędowo oraz działek nr 340, 293/2, 293/1, 155/5, 155/7, 208/12 w miejscowości Wąsosz, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (22 grudnia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (24 grudnia 2020, 10:30:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160