2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.72.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 21.12.2020 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pan Damian Jakubowski repezentujący firmę ERGOPROJEKT z siedzibą  w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 15/211, pełnomocnika ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58A, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Nakło, ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło nad Notecią z dnia 15.12.2020 r., (wpływ: 17.12.2020 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 258/37, 258/48, 258/101 w miejscowości Szkocja.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (21 grudnia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (24 grudnia 2020, 07:50:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163