2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 70 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.54.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 24.11.2020 r.
                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 24.11.2020 r. decyzji Nr 70, znak: RZP.6733.54.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 114/45, 142, 113, 132/1, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 168/2 w miejscowości Kołaczkowo.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (24 listopada 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (3 grudnia 2020, 09:21:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104