2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 69 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.71.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 23.11.2020 r.
                       

            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 23.11.2020 r. decyzji Nr 69, znak: RZP.6733.71.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV ze złączami kablowymi ZK/SN na terenie działek nr 3202/2, 3202/6, 3270/1, 3270/2, 3270/3, 3271/2, 3271/4, 3257, 3233/1, 3233/2, 3233/3, 3233/4, 3234/2, 592/1, 205, 104, 437, 443/1, 444/1, 446/1, 447/1, 35/1, 37/1, 78/1, 453, 452/1, 597/1, 446/2, 447/2, 445/5, 101/1 oraz demontażu istniejących linii napowietrznych SN 15kV na terenie działek nr 3202/2, 3202/6, 3270/1, 3270/2, 3270/3, 3271/2, 3271/4, 3257, 3233/1, 3233/2, 3233/3, 3233/4, 3234/2, 592/1, 205, 104, 437, 443/1, 444/1, 446/1, 447/1, 35/1, 37/1, 78/1, 453, 452/1, 597/1, 446/2, 447/2, 445/5, 101/1, 438/11, 442, 444/10, 439/6, 439/7, 439/8, 439/9, 438/8, 440/4, 440/5, 440/6, 440/8, 440/10, 438/10, 439/2, 439/5, 444/4, 444/9, 445/3, 445/4, 445/2 w miejscowości Zamość, gmina Szubin.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (23 listopada 2020)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (1 grudnia 2020, 08:00:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139